Povratak na stranu

 

Pred zaron

  • Proveriti funkcionisanje svoje, ali i opreme svog para

  • Pre ulaska u vodu, uveriti se da u vodi na mestu ulaska nema nikoga

  • Pred ulazak u vodu obavestiti o tome one koji ostaju u čamcu

  • Pri ulasku u vodu pridržavati masku, pojas i regulator

  • Pred sam zaron, znakom OK potvrditi svoje i stanje svog para