Povratak na stranu

 

Nakon izrona

  • U vodi, kod čamca, prvo skinuti tegove i dodati ih osobi na čamcu

  • Drugo: skinuti BCD sa bocom i obezbediti ih

  • Masku skidati tek u čamcu

  • Peraja su u vodi jedini način kretanja - skidati ih tek u čamcu

  • Ako ste daleko od čamca, naduvati BCD radi održavanja plovnosti na površini