Povratak na stranu

 

Na obuci

  • Pričati međusobno o saslušanim predavanjima

  • Pitati sve što nije jasno, koliko god puta je to potrebno

  • Vodu i njene zakone poštovati - osetiti je na pravi način, znači uživati

  • Vežbe u vodi raditi pažljivo, misleći pre svega na svoje fizičke mogućnosti