Povratak na stranu

 

Pre ronjenja

  • Dva sata pre ronjenja ne treba jesti

  • Na zaron treba ići odmoran, naspavan i raspoložen

  • Obavestiti se o planu ronjenja

  • Proveriti svoju opremu

  • Upoznati se sa opremom para